Tortugues mediterrànies

Aquesta instal·lació representa el típic ecosistema mediterrani en el qual es troben tres espècies amenaçades: la tortuga mediterrània (Testudo hermanni), la tortuga mora (Testudo graeca) i la Jara de Cartagena (Cistus heterophyllus), una planta endèmica del llevant espanyol.

Gràcies a la col·laboració existent amb la Conselleria de Medi Ambient, l'Oceanogràfic de València es troba implicat en diferents programes de recuperació d'espècies locals amenaçades.

Estepa de Cartagena
L'Oceanogràfic de València col·labora amb la Generalitat Valenciana en la recuperació de la planta més amenaçada de la flora espanyola.
Garcilla bueyera
La Garcilla bueyera pertany a la família de les garses i és especialista a pescar diferents espècies d'animals aquàtics utilitzant el seu gran pic com a arpó.