Tortugues mediterrànies

Aquesta instal·lació representa el típic ecosistema mediterrani en el qual es troben tres espècies amenaçades: la tortuga mediterrània (Testudo hermanni), la tortuga mora (Testudo graeca) i la Jara de Cartagena (Cistus heterophyllus), una planta endèmica del llevant espanyol.

Gràcies a la col·laboració existent amb la Conselleria de Medi Ambient, l'Oceanogràfic de València es troba implicat en diferents programes de recuperació d'espècies locals amenaçades.

Esplugabous
L'esplugabous pertany a la família de les garses i és especialista a pescar diferents espècies d'animals aquàtics utilitzant el seu gran pic com a arpó.
Estepa de Cartagena
L'Oceanogràfic de València col·labora amb la Generalitat Valenciana en la recuperació de la planta més amenaçada de la flora espanyola.