Mediterrani

El Mediterrani se situa en la franja dels mars temperats. Està situat entre continents i les seues úniques connexions amb altres masses d'aigua són el canal de Suez i l'estret de Gibraltar.

La seua situació, la seua grandària relativament xicoteta (2.500.000 km2) i la seua poca profunditat permeten l'existència d’ecosistemes originals replets d'espècies endèmiques derivades de l'adaptació a les variacions ambientals que es van succeir en la seua formació geològica. Com en tots els mars, a mesura que augmenta la profunditat, la temperatura i la llum disminueixen.

Llagosta comuna
Les llagostes comuns (Palinurus elephas) són animals molt territorials, d'activitat nocturna, que durant el dia s'oculten a coves o clevills.
Anemone de mar comuna
L'anemone de mar comuna (Anemonia sulcata) és un animal emparentat amb les meduses i les corals, malgrat tindre aspecte de flor submarina.
Castanyoleta
Els mascles de la castanyoleta (Chromis chromis) tenen xicotets territoris a les roques i inciten a les femelles a posar els seus ous allí.
Fadri
Un dels trets més característics del Fadri (Thalassoma pavo) és el canvi de sexe de femella a mascle quan les condicions reproductives així ho exigeixen.
Enrocador
L’enrocador (Symphodus ocellatus) és una espècie que es distribueix pel mar Mediterrani, el mar Negre i el litoral peninsular de l'Atlàntic oriental.
Raor
El pez Raor es conocido por su nombre científico como Xyrichthys novacula. Esta especie de pequeño tamaño es de la familia Labridae.
Espet
L'espet (Sphyraena sphyraena) es caracteritza per les bandes verticals que cobreixen tot el dors del seu cos i pel to platejat que cobreix tota la seua zona ventral.
Llobarro
El llobarro és una espècie que es coneix pel seu nom científic com a Dicentrarchus labrax i viu a les zones portuàries.
Variada
La especie mojarra (conocida con el nombre científico de Diplodus vulgaris) es habitual de las zonas portuarias y puede vivir hasta los 90 metros de profundidad.
Polp roquer
El polp roquer (Octopus vulgaris) és un mestre del camuflatge i pot mimetitzar-se amb l'entorn utilitzant diferents pigments.
Llisa vera
La llissa vera (Chelonlabrosus) pot viure a una profunditat de fins a 120 metres.
Rajada ondulada
La rajada ondulada (Raja undulata) habita al el Mediterrani occidental i des d'Irlanda fins a les Canàries i Mauritània.