Mediterrani

El Mediterrani se situa en la franja dels mars temperats. Està situat entre continents i les seues úniques connexions amb altres masses d'aigua són el canal de Suez i l'estret de Gibraltar.

El mare nostrum és un mar temperat. Poc profund, relativament xicotet i pràcticament tancat entre els continents que ho envolten. Tot això fa que l'aigua circule en ell de manera peculiar. El que ha generat uns peculiars ecosistemes i una biodiversitat molt variada. En entrar a la instal·lació de Mediterrani de l'Oceanogràfic, els diferents ambients marins ací representats seguiran el curs de la teua immersió i, segons augmente la teua profunditat, veuràs davant teu una mostra d'un ecosistema diferent. Començant des de les zones costaneres amb l'aquari de Posidònia, passant per les àrees portuàries, l'infralitoral i la rompent, el Mar Menor, polps, i acabant en les zones més profundes del Mediterrani. A més, i des de fa un any, pots gaudir de la joia dels corals d'aigües fredes. Un aquari amb les gorgònies més grans del Mediterrani, l'anemone joia fluorescent i l'amenaçat coral roig.

Anemone de mar comuna
L'anemone de mar comuna (Anemonia sulcata) és un animal emparentat amb les meduses i les corals, malgrat tindre aspecte de flor submarina.
Castanyoleta
Els mascles de la castanyoleta (Chromis chromis) tenen xicotets territoris a les roques i inciten a les femelles a posar els seus ous allí.
Enrocador
L’enrocador (Symphodus ocellatus) és una espècie que es distribueix pel mar Mediterrani, el mar Negre i el litoral peninsular de l'Atlàntic oriental.
Espet
L'espet (Sphyraena sphyraena) es caracteritza per les bandes verticals que cobreixen tot el dors del seu cos i pel to platejat que cobreix tota la seua zona ventral.
Fadri
Un dels trets més característics del Fadri (Thalassoma pavo) és el canvi de sexe de femella a mascle quan les condicions reproductives així ho exigeixen.
Gatvaire
El Gatvaire (Scyliorhinus stellaris) es troba “quasi amenaçat”, segons el llistat roig de la UICN
Llagosta comuna
Les llagostes comuns (Palinurus elephas) són animals molt territorials, d'activitat nocturna, que durant el dia s'oculten a coves o clevills.
Llisa vera
La llissa vera (Chelonlabrosus) pot viure a una profunditat de fins a 120 metres.
Llobarro
El llobarro és una espècie que es coneix pel seu nom científic com a Dicentrarchus labrax i viu a les zones portuàries.
Peix gat
El peix gat és comú de la mar Mediterrània. La Fundació Oceanogràfic va aconseguir criar per primera vegada a Espanya el 2018 embrions de tauró gat obtinguts de la pesca de descart.
Polp roquer
El polp roquer (Octopus vulgaris) és un mestre del camuflatge i pot mimetitzar-se amb l'entorn utilitzant diferents pigments.
Rajada ondulada
La rajada ondulada (Raja undulata) habita al el Mediterrani occidental i des d'Irlanda fins a les Canàries i Mauritània.
Raor
El pez Raor es conocido por su nombre científico como Xyrichthys novacula. Esta especie de pequeño tamaño es de la familia Labridae.
Variada
La especie mojarra (conocida con el nombre científico de Diplodus vulgaris) es habitual de las zonas portuarias y puede vivir hasta los 90 metros de profundidad.