Fadri

Un dels trets més característics del Fadri (Thalassoma pavo) és el canvi de sexe de femella a mascle quan les condicions reproductives així ho exigeixen.

On trobar-los?

En l'hàbitat del Mediterrani de l'aquari. Concretament a Infralitoral.

Generalitats

Existeix una clara diferenciació entre mascles i femelles. Les femelles són de color marró ataronjat i els mascles tenen el cos de color verdós; tots dos sexes mostren en el cap multitud de línies de color blau turquesa.

Viuen a una profunditat d’entre 1 i 40 metres i solen mesurar uns 25 centímetres.