Tortuga mediterrània

Aquesta instal·lació representa el típic ecosistema mediterrani en el qual es troben la tortuga mediterrània i la tortuga mora.

¿On trobar-les?

En la instal·lació de Tortugues mediterrànies pots trobar dues espècies diferents:
la tortuga mediterrània (Testudo hermanni) i la tortuga mora (Testudo graeca)

Generalitats

Encara que s'assemblen molt, tenen certes diferències:

Tortuga mediterrània (Testudo hermanni):
• La coloració groga és més intensa.
• Presència de fongui còrnia en l'àpex de la cua.
• Absència de espolón en les potes.
• Primera placa vertebral més gran que la segona.
• Placa supracaudal dividida.

Tortuga mora (Testudo graeca):
• La coloració groga és més tènue.
• Absència de fongui còrnia en l'àpex de la cua.
• Presència de espolón en les potes.
• Primera placa vertebral més petita que la segona.
• Placa supraudal no dividida.