Cocodrilari

Situat en el llac viu de l'aquari, el cocodrilari consta de 450 m² de superfície, dels quals 410 m³ són aigua.

Aquest hàbitat té un espai ampli a l'aire lliure on hi destaca una zona preparada per a propiciar que els rèptils facen nius. Es tracta d'un parell de clots de 2 x 1 metres, situats a la illeta central i a la zona de platja de la instal·lació. Aquests clots compten amb un sistema de drenatge que assegura la viabilitat dels ous en cas de pluja, abans de ser traslladats a la incubadora de l'aquari per acabar el seu desenvolupament.

Fals Gavial Africà
També conegut com a cocodril de Guinea, el fals gavial és una espècie lligada als rius, encara que solen tolerar bé la salinitat.