Peix Pallasso

El peix pallasso (Amphiprion ocellaris), de no més de 8 centímetres, es reconeix fàcilment per la seua coloració.

On trobar-los?

Esta espècie habita en la instal·lació de Tropicals de l'Oceanogràfic.

Generalitats

Es distribueix pel Pacífic occidental tropical en àrees d’esculls costaners a una profunditat que varia des d’1 a 15 metres.

Què mengen?

Tant d’algues com de zooplancton i invertebrats bentónicos.

Com es reprodueixen?

Els adults viuen en parella associats a una anemone. Durant l’època del frese la femella diposita de 500 a 1500 ous que són fertilitzats i custodiats pel mascle. Són dipositats en un substrat dur, al costat de l’anemone, dins de l’abast dels seus tentacles. Amb el continu moviment de les seues aletes, el mascle mourà l’aigua que envolta els ous per a mantenir oxigenats els embrions en desenvolupament i evitar la formació de fongs.

Per a protegir els ous dels tentacles de l’anemone, el peix pallasso pren els ous un a un sobre la seua boca i els fricciona sobre els tentacles perquè el mucus dels aquests cobrisca els ous i immunitze als embrions de la substància urticant.

Sabies què?

Tots els alevins són mascles, sent l’exemplar més gran el que es converteix en femella a la mort de la femella dominant del grup.