Secundària i Batxillerat

El teu alumnat coneixerà alguns dels animals que hi ha a l’Oceanogràfic a través d’aquests recorreguts i mitjançant l’ús de mostres biològiques reals. Tria la teua visita temàtica.

 • Educació Secundària.
 • Contingut adaptat al nivell de l’alumnat.
 • Capacitat mínima: 15 alumnes
 • Capacitat màxima: 30 alumnes
 • Preu: Entrada Oceanogràfic + Recorregut teMARtic: 16,05€
 • Descompte online fins 31/12/19: 14,45 €

Continguts curriculars generals Secundària:

 • L’ésser viu com a sistema. Funcions vitals: nutrició, relació i reproducció.
 • Sistemes de classificació dels éssers vius. Concepte d’espècie.
 • Classificació i identificació d’exemplars de plantes i animals significatius d’ecosistemes pròxims. Valoració de la biodiversitat i de la necessitat de la seua conservació.
 • Impactes humans als ecosistemes. Accions que afavoreixen la conservació del medi ambient.
 • L’activitat humana i el medi ambient. Els recursos naturals. Els residus. Impactes ambientals.
 • Mesures de gestió i defensa per evitar el deteriorament del medi ambient i promoure la seua conservació.

Continguts curriculars generals Batxillerat:

 • Característiques dels éssers vius. Nivells d’organització. Els éssers vius com a sistemes oberts.
 • Nivells d’organització dels éssers vius: teixits, òrgans, aparells i sistemes.
 • La classificació i la nomenclatura dels éssers vius.
 • Importància de la biodiversitat i de la seua conservació.
 • Funcions de nutrició en els animals. L’aparell digestiu. Estructura i funció.
 • Aparell respiratori. Estructura i funció. Adaptacions estructurals i funcionals de l’aparell respiratori als ambients aquàtics i terrestres.
 • Òrgans receptors sensorials en el regne animal.
 • Els òrgans efectors en les funcions de relació.
 • La reproducció en els animals. Reproducció sexual i asexual. Avantatges i inconvenients. Diversitat d’adaptacions en les diferents etapes del procés reproductiu en el regne animal.

Realitza un recorregut pels Oceans i descobreix les diferències i similituts entre peixos cartilaginosos i peixos ossis. Reconeix a les espècies més característiques de l’Oceanogràfic: el tauró gris, les ratlles, el peix serra, les mantes…

Junt a un educador podras tocar les mostres realsi familiaritzar-te amb el manteniment diàri que requereixen estos animals. Després de la visita, cabiarà la teua percepció sobre quin és el vertader depredador dels mars.

Nivell educatiu: Educació Secundària i Batxillerat.

Instalacions que visiten:

 • Oceans
 • Edifici d’Accés

Continguts de l’activitat:

 • Diferències bàsiques entre peixos ossis i cartilaginosos (taurons i ratlles).
 • Morfologia i anatomia d’un tauró.
 • Generalitats biològiques: reproducció, den
 • Morfología y anatomía de un tiburón.
 • Generalidades biológicas: reproducció, dentició, pell, clavills branquials, identificació i diferenciació entre mascles i femelles..
 • Protocol de manteniment i atenció dels taurons i ratlles en medi controlat.
 • Les seues amenaces (finning, sobrepesca, contaminació…) i conservació.

Dossier d’Activitats Prèvies al Taller
Dossier d’Actividades Posteriors al Taller

Descobreix les diferències i similituds de les foques i lleons marins i aprecia el treball per la cura d’aquests animals. Un educador et posarà al dia sobre les investigacions amb pinnípedes des de l’Oceanogràfic.

Nivell educatiu: De 1r a 4t d’Educació Secundària i 1r i 2n de Batxillerat

Intal·lació que es visita:

 • Illes

Continguts de l’activitat:

 • Característiques generals dels mamífers marins.
 • Pinnípedes: característiques i classificació.
 • Adaptacions dels mamífers marins al mitjà aquàtic.
 • Treball amb mamífers marins: cures i alimentació.
 • Projectes d’investigació in situ amb pinnípedes.

Dossier de Actividades Previas al Taller
Dossier de Actividades Posteriores al Taller

Distingeix les característiques entre odontocets i misticets. Visita les belugues i coneix de prop els dofins entrant per zona tècnica, on apreciaràs com els entrenadors tenen cura d’ells des de la seua zona de treball.

Nivell educatiu:De 1r a 4t d’Educació Secundària i 1r i 2n de Batxillerat

Instal·lacions que es visiten:

 • Delfinari

Continguts de l’activitat:

 • Característiques generals dels mamífers marins i la seua classificació.
 • Diferències entre odontocets i misticets.
 • Adaptacions dels cetacis al medi marí.
 • Cura dels cetacis de l’Oceanogràfic.
 • Conservació.
 • Bones pràctiques mediambientals.

Dossier de Actividades Previas al Taller
Dossier de Actividades Posteriores al Taller

Aprén a diferenciar els tipus d’aus que viuen a l’Oceanogràfic i dóna la teua paraula que usaràs les bones pràctiques ambientals per a protegir-los. De la mà d’un educador, visita les instal·lacions d’aus voladores i no voladores amb l’acompanyament de mostres biològiques al teu abast.

Nivell educatiu: De 1r a 4t d’Educació Secundària i 1r i 2n de Batxillerat

Instal·lacions que visiten:

 • Aiguamolls

Continguts de l’activitat:

 • Comparativa entre aus voladores i no voladores.
 • Característiques i tipologia de plomes.
 • Diferents tipus de nius i materials de construcció.
 • Reproducció. Ous i cries.
 • Adaptacions al mitjà aquàtic.
 • Alimentació.
 • Principals amenaces.
 • Propostes de bones pràctiques mediambientals

 

Dossier de Actividades Previas al Taller
Dossier de Actividades Posteriores al Taller

Entra a la zona tècnica privada de la instal·lació d’Oceans i coneix els taurons i el treball d’un aquari des de dins. Passeja per l’aquari des de la superfície (els llocs de treball dels aquaristes) i coneix als animals que habiten a la nostra quarantena. Et donem l’oportunitat de passar a l’altre costat de l’aquari, una experiència única i irrepetible.

Nivell educatiu: Secundària i Batxillerat

Instal·lacions que visiten:

 • Quarentena
 • Oceans

Continguts curriculars:

 • Característiques físiques dels animals.
 • Classificació dels animals en relació amb les funcions vitals.
 • Relació de l’ésser humà amb l’animal i la seua cura.
 • L’activitat humana i el medi ambient. Els recursos naturals. Els residus. Impactes ambientals.
 • Mesures de gestió i defensa per evitar el deteriorament del medi ambient i promoure la seua conservació.

Preu:

Entrada Oceanogràfic + Visita Guiada a la Zona Tècnica: 20,05€

Amb Descompte Online fins al 31/12/2019: 18,05€ 

Realitza un recorregut general per tot el parc amb un guia com a acompanyament, amb la finalitat de facilitar-te la visita i explicar-te el més emblemàtic dels animals que viuen a l’Oceanogràfic. El personal de les visites guiades s’adaptarà a les necessitats i interessos del grup, i també s’adaptarà al vocabulari oportú per a cada edat. Coneix el món marí que t’envolta sense preocupar-te del mapa.

Nivell educatiu: Secundària i Batxillerat

Instalacions que visiten:

 • Tropicals y temperats
 • Oceanss
 • Antàrtic
 • Àrtic

Preu:

Entrada Oceanogràfic + Visita Guiada: 16,05€

Amb Descompte Online fins el 31/12/2019: 14,45€ 

Visita un dels aquaris de l’Oceanogràfic  i realitza una activitat pràctica a l’aula o laboratori amb mostres biològiques reals.

 • Educació Secundària i Batxillerat
 • Contingut adaptat al nivell de l’alumnat.
 • Capacitat mínima: 15 alumnes
 • Capacitat màxima: 30 alumnes
 • Durada: 1 h 15 min
 • Preu: Entrada Oceanogràfic + Aula Taller: 16,05€
 • Descompte online fins 31/12/18: 14,45€

Elegeix entre estes aules taller:

Juga a un joc de panell sobre la classificació, cobertura, alimentació, dentició, reproducció i conservació dels elasmobranquis i visita la instal·lació d’Oceans amb l’educador per a identificar tot allò aprés i plasmar-ho a la realitat. Utilitza l’activitat com a impacte, amb la finalitat de generar un canvi social unit a una actitud de respecte i conservació dels taurons, i que entenguen que el vertader depredador dels mars és l’ésser humà.

Nivell educatiu: De 1r a 4t d’Educació Secundària

Instalacions que visiten:

 • Oceans

Continguts curriculars:

1º ESO:

Bloc 1: Metodologia científica i projecte d’investigació.

 • Aplicació de les pautes del treball científic mitjançant la planificació i posada en pràctica d’un projecte d’investigació en equip sobre el medi natural.

Bloc 3. La biodiversitat al planeta Terra.

 • L’ésser viu com a sistema.
 • Funcions vitals: nutrició, relació i reproducció.
 • Diversitat dels éssers vius.
 • Sistemes de classificació dels éssers vius. Concepte d’espècie.
 • El regne animal. Principals grups de Vertebrats i Invertebrats.
 • Classificació i identificació d’exemplars de plantes i animals significatius d’ecosistemes pròxims. Valoració de la biodiversitat i de la necessitat de la seua conservació.

3º ESO:

Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació.

 • Aplicació de les pautes del treball científic mitjançant la planificació i posada en pràctica d’un projecte d’investigació en equip sobre el medi natural estudiat.

Bloc 3. Els ecosistemes.

 • Elaboració i interpretació de cadenes i xarxes tròfiques en ecosistemes terrestres i aquàtics.
 • Impactes humans als ecosistemes. Accions que afavoreixen la conservació del medi ambient.

4º ESO:

Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació.

 • Aplicació de les pautes del treball científic mitjançant la planificació i posada en pràctica d’un projecte d’investigació en equip sobre el medi natural estudiat.

Bloc 4. Ecologia i medi ambient.

 • Factors biòtics. Poblacions i comunitats. Nivells tròfics. Relacions tròfiques. Cadenes i xarxes.
 • L’activitat humana i el medi ambient. Els recursos naturals. La superpoblació i les seues conseqüències. Els residus. Impactes ambientals.
 • Mesures de gestió i defensa per evitar el deteriorament del medi ambient i promoure la seua conservació.

Dossier d’Activitats Prèvies al Taller
Dossier d’Activitats Posteriors al Taller

Visita la zona de temperats amb l’educador i juga a la ruleta de les adaptacions, associant als animals amb la seua adaptació al mitjà aquàtic. Has d’estar atent durant tot el procés per a col·laborar amb el teu equip i fer-vos amb el major nombre de punts i poder manipular mostres biològiques. Combina la visita amb un valuós aprenentatge.

Nivell educatiu: De 1º a 4º de Educació Secundària

Instalacions que visiten:

 • Tropicals i temperats

Continguts curriculars:

1º ESO:

Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació.

 • Aplicació de les pautes del treball científic mitjançant la planificació i posada en pràctica d’un projecte d’investigació en equip sobre el medi natural.

Bloc 3. La biodiversitat al planeta Terra.

 • L’ésser viu com a sistema. Funcions vitals: nutrició, relació i reproducció.
 • Diversitat dels éssers vius.
 • El regne animal. Principals grups de Vertebrats i Invertebrats.
 • Classificació i identificació d’exemplars animals significatius dels ecosistemes
 • Valoració de la biodiversitat i de la necessitat de la seua conservació.

3º ESO:

Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació.

 • Aplicació de les pautes del treball científic mitjançant la planificació i posada en pràctica d’un projecte d’investigació en equip sobre el medi natural.

Bloc 3. Els ecosistemes.

 • Impactes humans als ecosistemes. Accions que afavoreixen la conservació del medi ambient.

4º ESO:

Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació.

 • Aplicació de les pautes del treball científic mitjançant la planificació i posada en pràctica d’un projecte d’investigació en equip sobre el medi natural.

Bloc 4. Ecologia i medi ambient.

 • L’activitat humana i el medi ambient. Els recursos naturals. La superpoblació i les seues conseqüències. Els residus. Impactes ambientals.
 • Mesures de gestió i defensa per evitar el deteriorament del medi ambient i promoure la seua conservació.
Dossier d’Activitats Prèvies al Taller Dossier d’Activitats Porteriors al Taller

Visita la instal·lació amb un educador i entra a la zona tècnica en exclusiva per a recollir aigua d’un dels tancs al medi controlat. Al nostre laboratori, analitzarem la qualitat d’eixa aigua i verificarem si els seus paràmetres són idonis per al manteniment dels animals. Coneix els tipus de contaminació que poden sorgir i el cicle del nitrogen des de la pràctica. Aprén el treball que comporta mantindre un aquari en perfectes condicions des d’un dels parcs més grans d’Europa.

Nivell educatiu: De 1º a 4º de Educació Secundària

Instalacions que visiten:

Zona tècnica de Mediterrani

Continguts curriculars:

1º ESO:

Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació.

 • Característiques bàsiques de la metodologia científica. L’experimentació en Biologia i Geologia.
 • Aplicació de procediments experimentals en laboratori, control de variables, presa de dades i representació, anàlisis i interpretació. Maneig acurat dels materials i instruments bàsics del laboratori i respecte per les normes de seguretat.
 • Aplicació de les pautes del treball científic mitjançant la planificació i posada en pràctica d’un projecte d’investigació en equip sobre el medi natural.

Bloc 2. La Terra a l’univers.

 • La hidrosfera. L’aigua a la Terra. Propietats. Cicle de l’aigua. Valoració de la importància per als éssers vius i per a la qualitat de vida. Contaminació.

Bloc 3. La biodiversitat al planeta Terra.

 • Principals característiques morfològiques i funcionals dels cinc regnes d’éssers vius: Meduses.
 • Classificació i identificació d’exemplars de plantes i animals significatius d’ecosistemes pròxims. Valoració de la biodiversitat i de la necessitat de la seua conservació.

Bloc 4. El relleu terrestre i la seua evolució.

 • Els éssers vius com a agents geològics. Impactes humans al relleu.

3º ESO:

Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació.

 • Característiques bàsiques de la metodologia científica. L’experimentació en Biologia i Geologia.
 • Aplicació de procediments experimentals en laboratori, control de variables, presa de dades i representació, anàlisis i interpretació. Maneig acurat dels materials i instruments bàsics del laboratori i respecte per les normes de seguretat.
 • Aplicació de les pautes del treball científic mitjançant la planificació i posada en pràctica d’un projecte d’investigació en equip sobre el medi natural estudiat.

Bloc 3. Els ecosistemes.

 • Estructura de l’ecosistema. Factors abiòtics i biòtics en els ecosistemes i les seues relacions.
 • Ecosistemes aquàtics i terrestres. Alguns ecosistemes freqüents a la Comunitat Valenciana.
 • Impactes humans en els ecosistemes. Accions que afavoreixen la conservació del medi ambient.

4º ESO:

Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació.

 • Característiques bàsiques de la metodologia científica. L’experimentació en Biologia i Geologia.
 • Aplicació de procediments experimentals en laboratori, control de variables, presa de dades i representació, anàlisis i interpretació. Maneig acurat dels materials i instruments bàsics del laboratori i respecte per les normes de seguretat.
 • Aplicació de les pautes del treball científic mitjançant la planificació i posada en pràctica d’un projecte d’investigació en equip sobre el medi natural estudiat.

Bloc 4. Ecologia i medi ambient.

 • Estructura dels ecosistemes.
 • Factors abiòtics limitants i adaptacions. Límits de tolerància.
 • Amplitud ecològica.
 • Dinàmica de l’ecosistema. Cicles de matèria i flux d’energia. Cicles biogeoquímics i successions ecològiques. Autoregulació dels ecosistemes.
 • L’activitat humana i el medi ambient. Els recursos naturals. La superpoblació i les seues conseqüències. Els residus. Impactes ambientals.
 • Mesures de gestió i defensa per evitar el deteriorament del medi ambient i promoure la seua conservació.
 • Impacte mediambiental dels ordinadors i dispositius electrònics. Reciclatge.

Dossier d’Activitats Prèvies al Taller
Dossier d’Activitats Posteriors al Taller

Converteix-te en investigador de l’Oceanogràfic i indaga en les amenaces que pateixen les tortugues marines hui dia. Comprova aquesta problemàtica a la nostra Àrea privada de  Recuperació i Conservació i reflexiona sobre les possibles solucions. Sensibilitza’t i divulga perquè el nostre treball siga compartit i no passe desapercebut.

Nivell educatiu: De 1º a 4º de Educació Secundària

Instalacions que visiten:

 • Arca del Mar

Continguts curriculars:

1º ESO:

Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació.

 • Característiques bàsiques de la metodologia científica. L’experimentació en Biologia i Geologia.
 • Aplicació de les pautes del treball científic mitjançant la planificació i posada en pràctica d’un projecte d’investigació en equip sobre el medi natural.

Bloc 3. La biodiversitat al planeta Terra.

 • Sistemes de classificació dels éssers vius. Concepte d’espècie.
 • Nomenclatura binomial.
 • El regne animal. Principals grups de Vertebrats i Invertebrats.
 • Classificació i identificació d’exemplars de plantes i animals significatius d’ecosistemes pròxims. Valoració de la biodiversitat i de la necessitat de la seua conservació.

Bloc 4. El relleu terrestre i la seua evolució.

 • Els éssers vius com a agents geològics. Impactes humans al relleu.

3º ESO:

Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació.

 • Característiques bàsiques de la metodologia científica. L’experimentació en Biologia i Geologia.
 • Aplicació de les pautes del treball científic mitjançant la planificació i posada en pràctica d’un projecte d’investigació en equip sobre el medi natural.

Bloc 3. Els ecosistemes.

 • Impactes humans als ecosistemes. Accions que afavoreixen la conservació del medi ambient.

4º ESO:

Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació.

 • Característiques bàsiques de la metodologia científica. L’experimentació en Biologia i Geologia.
 • Aplicació de les pautes del treball científic mitjançant la planificació i posada en pràctica d’un projecte d’investigació en equip sobre el medi natural.

Bloc 4. Ecologia i medi ambient.

 • L’activitat humana i el medi ambient. Els recursos naturals. La superpoblació i les seues conseqüències. Els residus. Impactes ambientals.
 • Mesures de gestió i defensa per evitar el deteriorament del medi ambient i promoure la seua conservació.
 • Impacte mediambiental de l’acció de l’ésser humà. Reciclatge.
 • Factors abiòtics limitants i adaptacions. Límits de tolerància.
 • Amplitud ecològica.
Dossier d’Activitats Prèvies al Taller Dossier d’Activitats Posteriors al Taller

Després de visitar Oceans amb un educador, dissecciona un peix als nostres laboratoris com si realitzares el treball de l’investigador de l’Oceanogràfic. Mesura, extrau les brànquies i identifica els òrgans i les parts de la seua anatomia interna. Extrapola aquesta informació per a fomentar un consum responsable.

Nivel educativo: 1º y 2º de Batxillerat

Instalacions que visiten:

 • Oceanss

Continguts curriculars:

1º Batxillerat:

Bloc 1. Els éssers vius: composició i funció.

 • Característiques dels éssers vius. Nivells d’organització. Els éssers vius com a sistemes oberts.

Bloc 3. Histologia.

 • Nivells d’organització dels éssers vius: teixits, òrgans, aparells i sistemes.
 • Estructura i funció dels principals teixits animals i vegetals.

Bloc 4. La biodiversitat.

 • La classificació i la nomenclatura dels éssers vius. Evolució de la taxonomia. De cinc regnes a tres dominis. Identificació d’éssers vius amb claus dicotòmiques senzilles.
 • Importància de la biodiversitat i de la seua conservació. El factor antròpic.

Bloc 6. Els animals: les seues funcions i adaptacions al mitjà.

 • Funcions de nutrició en els animals. L’aparell digestiu. Estructura i funció. Diversitat anatòmica i especialitzacions funcionals en invertebrats i vertebrats.
 • L’aparell circulatori. Estructura i funció. Tipus de circulació.
 • Aparell respiratori. Estructura i funció. Adaptacions estructurals i funcionals de l’aparell respiratori als ambients aquàtics i terrestres.
 • Homeòstasi i excreció. Adaptacions estructurals i funcionals de l’aparell excretor en invertebrats i vertebrats.
 • Funcions de relació en els animals. Coordinació nerviosa i hormonal.
 • Integració neuroendocrina. Estructura i fisiologia del sistema nerviós en animals. Mecanismes de transmissió de l’impuls nerviós. Diversitat d’estructures anatòmiques.
 • El sistema endocrí en el regne animal. Glàndules endocrines i hormones en vertebrats i invertebrats.
 • Òrgans receptors sensorials en el regne animal.
 • Els òrgans efectors en les funcions de relació. Glàndules secretores exocrines i aparell locomotor.
 • La reproducció en els animals. Reproducció sexual i asexual Avantatges i inconvenients. Diversitat d’adaptacions en les diferents etapes del procés reproductiu en el regne animal.

Bloc 10. Metodologia científica.

 • Característiques bàsiques de la metodologia científica. L’experimentació en Biologia i Geologia.
 • Aplicació de procediments experimentals, control de variables, presa de dades i representació, anàlisis i interpretació. Maneig acurat dels materials i instruments bàsics del laboratori i respecte per les normes de seguretat.
 • Aplicació de les pautes del treball científic en la planificació i realització d’experiències sobre diferents camps de la biologia i la geologia.

Bloc 6: Metodologia científica.

 • Maneig acurat dels materials i instruments bàsics del laboratori i respecte per les normes de seguretat.
 • Aplicació de les pautes del treball científic en la planificació i realització d’experiències i projectes d’indagació sobre diferents camps de la biologia.

Dossier d’Activitats Prèvies al Taller
Dossier d’Activitats Posteriors al Taller

Sigues cuidador de les nostres tortugues marines per un dia i prepara i extrau la quantitat d’aliment necessari per a l’alimentació d’una tortuga. Una vegada preparat, un educador t’acompanya a descobrir l’àrea privada de recuperació i conservació de la tortuga Caretta Caretta, perquè conegues el treball dels cuidadors de primera mà.

Nivel educativo: 1º y 2º de Batxillerat

Instalacions que visiten:

Arca del Mar

Contenidos curriculares:

1º Batxillerat:

Bloc 1. Els éssers vius: composició i funció.

 • Característiques dels éssers vius. Nivells d’organització. Els éssers vius com a sistemes oberts.

Bloc 3. Histologia.

 • Nivells d’organització dels éssers vius: teixits, òrgans, aparells i sistemes.

Bloc 4. La biodiversitat.

 • La classificació i la nomenclatura dels éssers vius. Evolució de la taxonomia. De cinc regnes a tres dominis. Identificació d’éssers vius amb claus dicotòmiques senzilles.
 • Importància de la biodiversitat i de la seua conservació. El factor antròpic.

Bloc 6. Els animals: les seues funcions i adaptacions al mitjà.

 • Funcions de nutrició en els animals. L’aparell digestiu. Estructura i funció. Diversitat anatòmica i especialitzacions funcionals en invertebrats i vertebrats.

Bloc 10. Metodologia científica.

 • Aplicació de procediments experimentals, control de variables, presa de dades i representació, anàlisis i interpretació. Maneig acurat dels materials i instruments bàsics del laboratori i respecte per les normes de seguretat.
 • Aplicació de les pautes del treball científic en la planificació i realització d’experiències sobre diferents camps de la biologia i la geologia.

Bloc 6: Metodologia científica (2º Batxillerat).

 • Maneig acurat dels materials i instruments bàsics del laboratori i respecte per les normes de seguretat.
 • Aplicació de les pautes del treball científic en la planificació i realització d’experiències i projectes d’indagació sobre diferents camps de la biologia.

Dossier d’Activitats Prèvies al Taller
Dossier d’Activitats Posteriors al Taller

Les activitats «Dormir amb Taurons» i «Dormir en l’Escull» no estàn disponibles en este moment degut a las mesures sanitàries però hem habilitat les reserves de data per iniciar l’activitat en el moment que siga possible.

Nivel educatiu:

Educació Secundaria y Batxillerat

Contingut adaptat al nivell de l’alumnat

Capacitat mínima:

15 alumnes

Duració:

Des de las 20h fins les 10h del dia següent

Vols sentir-te com un peix a la mar? Estàs preparat per a tancar els ulls sota dents esmolades? T’atreveixes a dormir entre taurons?Prepara’t i viu l’experiència!

 • Després de rebre al grup a les 20.00 h, realitzarem una gimcana* per tot l’Oceanogràfic, on haurem de desxifrar els missatges que es troben amagats al llarg de tot el recorregut.
 • Després de l’activitat, reposarem forces amb el sopar i després ens dirigirem a la instal·lació per dormir sota l’atenta mirada dels animals de l’aquari.
 • I l’endemà, visita lliure a l’Oceanogràfic

Viu l’experiència de dormir amb vista als taurons. Si eres aventurer i atrevit, passa una nit a l’Oceanogràfic plena de sorpreses. T’espera una gimcana d’allò més divertida a parc tancat, un sopar en el nostre restaurant d’Oceans i una visita lliure de totes les instal·lacions en despertar. Et perdràs aquesta experiència única?

¿Qué necessites?

 • Sac de dormir
 • Roba de llit
 • Llanterna
 • Coixí
 • Antifaç
 • Repel·lent de mosquits
 • Calçat còmode

INSTALACIONS QUE VISITEN:

 • Oceans

Anima’t a viure alguna cosa nova: viu l’experiència de passar una nit al costat de dos esculls tropicals espectaculars. Juga i coneix l’Oceanogràfic tancat al públic durant la nit , sopar, dorm als increïbles mars tropicals i desdejuna mentre recordes la teua experiència inoblidable. Sigues dels primers en experimentar aquesta novetat.

¿Qué necessites?

 • Sac de dormir
 • Roba de llit
 • Llanterna
 • Coixí
 • Antifaç
 • Repel·lent de mosquits
 • Calçat còmode

Instalacions que visiten:

 • Tropicals i temperats